یکشنبه 29 مرداد‌ماه سال 1385

گاهی که یه اتفاق غیر منتظره برات اتفاق می افته و اینقدر این اتفاق یهویی و دور از اتنظاره که شوکه میشه حتی تا چند روز اونو یه خواب اشفته می بینی ! اما بعد از گذشت از یه هفته ( با اینکه نمی تونی مراسم هفت بگیری )‌ با زمان و زمین و در و دیوار دعوا میکنی انگار اونا تقصیر دارن در حالی جدای تقصیر  زمونه است کمی هم تقصیر شخص دوم !

حالا به خودم میگه خدا خواسته اینجوری باشه هی بخودم دل داری میدم ( از شانس بدم فیلم عشقی هم ندیدم که بلد باشم رگ بزنم یا... از این کارا )

یکی نیست بگه اخه بچه جـــــــــون تو رو چه به عشق و عاشقی
اصلا قبل از کنکور غلط کردی عاشق ( ... )‌شدی  { حرفی که اطرافیان میزدن تا قبل از جدایی }