شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1386
گشتم نبود
نگرد نیست ......