دوشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1386

از خدا که پنهون نیست از شما هم پنهون نباشه من تک فرزندم ( یکی یدونه ..... ) بخاطر همین دلبستگی عجیب و بیش از حدی به این کامپیوتر خودم دارم که جای برادرم رو هم گرفته بخاطر همین چند روزی که نمی بینمش انگار عذای عمومی اعلام شده و دنیا تیره و تار میشه !

بعد از دو سه روز که دیگه نگو  .. استخون درد میگرم مثل معتادا .. خون پی سی ام میاد پایین ..هی الارم میزنه مخم

خب اما از شوخی که گذشته چند روزی رفتیم هوای گرم تهران رو بدرود گفتیم و به هوای سرد درود 
به استان اردیبل رفتم و شهر توریستی سرعین و سر راه هم در استان گیلان  ،دریای خز زر تنی به اب نیز زدیم

ایشاا.. اولین مطلب قسمت قطب نما در باره این سفر خواهد بود