چهارشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1386
تغییرات زندگی انقدر  غیر قابل پیش بینی هست که حتی وقتی دیر به دیر سراغ ادم میاد هرکسی رو غافلگیر میکنه !!!